Bestuur VZW

De vereniging Jeugdensemble-Tielt, in 1975 gesticht, werd in 1997 omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.), waarvan de statuten verschenen op 15 januari 1998 in de bijlage van het Belgisch Staatsblad met identificatienummer 857/98. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Julius Hostelaan 23 in 8700 Tielt.

Het harmonieorkest Jeugdensemble-Tielt kreeg in het jubileumjaar 2000 de nieuwe naam JET Symphonic Band.

De samenspelgroep De Mini's, in 1992 gesticht, kreeg in 2001 de nieuwe naam JET Mini Band. In 2014 werd naast de JET Mini Band ook de JET Junior Band opgericht.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Effectieve musicerende leden:
  • Mathieu Vande Voorde (Voorzitter)
  • Pieter Demeire (Secretaris)
  • Tine Mannaerts (Penningmeester)
  • Koen Strijckmans (IT en algemene ondersteuning)
  • Machteld Ryckeboer (Jeugdwerking en legal)
  • Shari Vandamme (Jeugdwerking en legal)
  • Romanie Declerck (Concertorganisatie)
  • Ibe Verloove (Algemene ondersteuning en sponsoring)
  • Marie Maton (On- en offline communicatie en instrumentenbeheer)

Deze bestuursploeg wordt aangevuld met adviserende leden:

 • Martin Delannoye
 • Gilles Demeurisse (Dirigent JET Mini Band en JET Junior Band)
 • Wim Belaen (Dirigent JET Symphonic Band)